Przedstawiamy Państwu podstawowe zasady udzielania świadczeń obowiązujące w Ośrodku Zdrowia w Podegrodziu:

 • Ośrodek Zdrowia w Podegrodziu czynny jest – w wyjątkiem sobót, niedziel i świat – codziennie od 7.00 do 19.00.
 • Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się w Rejestracji osobiście, przez osoby bliskie lub telefonicznie; tel. 18 4459012 – pacjenci poradni specjalistycznych, rehabilitanci i pacjenci poz z obszaru Podegrodzia, tel. 18 4458578 – pacjenci poz z obszaru Brzeznej. W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin. Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty.
 • Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny, chyba że lekarz wyrazi na to zgodę. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.
 • Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.
 • W stanach „pilnych” pacjent będzie przyjęty bez kolejki po ocenie zasadności przyjęcia przez aktualnie dyżurującego lekarza.
 • Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście, przez osobę bliską lub telefonicznie. W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe tel. 999, 112(z telefonu komórkowego).
 • Przedłużanie recept jest możliwe w trakcie wizyty u lekarza lub po przekazaniu Rejestracji wykazu leków.
 • Wyniki badań (kserokopie) i recepty mogą odebrać osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • Na życzenie pacjenta wykonujemy odpłatnie kopie dokumentacji medycznej – zgłoszenie takie wymaga kilkudniowego, uzgodnionego z personelem Rejestracji okresu.
 • W przypadku konieczności kontynuacji leczenia w gabinecie poz zleconego przez poradnię specjalistyczną pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.
 • Łączenie rozmów telefonicznych z lekarzem jest możliwe tylko w sprawach pilnych i wymaga połączenia przez Rejestrację. Uprasza się pacjentów aby podczas wizyty w gabinecie lekarskim wyciszali telefony komórkowe.
 • W godz. od 18.00 do 8.00 oraz w dni wolne pacjenci naszego rejonu są przyjmowani w punkcie nocnej opieki medycznej w Rytrze.
 • We wtorki i piątki pobieramy krew i inne materiały biologiczne do badań laboratoryjnych w godzinach 7.00-8.00.

Jak zostać naszym pacjentem?

Sprawdź