Jak zostań naszym
pacjentem?

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pacjenci proszeni są o skontaktowanie się poprzez Rejestrację z lekarzem, pielęgniarką i/lub położną w celu uzyskania zgody na złożenie do nich deklaracji wyboru. Zgoda ta – ze względu na ilość zadeklarowanych pacjentów – jest konieczna. Kolejnym etapem jest prawidłowe wypełnienie oraz złożenie w Rejestracji deklaracji wyboru. Druki deklaracji oraz instrukcję ich wypełnienia można uzyskać w Rejestracji.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacja Medyczna

Aby zapisać się do poradni specjalistycznej lub komórki rehabilitacyjnej wymagane jest okazanie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku braku takiego skierowania lub rejestrowania się telefonicznego, skierowanie należy dostarczyć do 14 dni. W przeciwnym razie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących. Do Pracowni Fizjoterapii należy zapisać się do 30 dni od dnia wystawienia skierowania.

W leczeniu specjalistycznym i rehabilitacyjnym nie obowiązuje rejonizacja.

Jak zostać naszym pacjentem?

Sprawdź