Skierowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami leczenie w ramach NFZ wymaga wystawienia przez uprawnionego lekarza skierowania :

 • zlecającego wykonanie badania diagnostycznego,
 • zlecającego leczenie (konsultację) w poradni specjalistycznej,
 • kierująca na leczenie szpitalne,
 • kierująca na leczenie rehabilitacyjne,
 • kierująca na leczenie sanatoryjne.
Nie jest wymagane skierowanie do poradni: dermatologicznej (dermatologiczno-wenerologicznej), okulistycznej, ginekologiczno-położniczej oraz stomatologicznej, onkologicznej i psychiatrycznej. Również każdy ubezpieczony ma prawo do leczenia bez skierowania u lekarza poz, u którego jest zadeklarowany.

Ponadto, od posiadania skierowania zwolnieni są:
 • kombatanci i osoby represjonowane,
 • zakażeni HIV (tylko w poradni chorób zakaźnych),
 • chorzy na gruźlicę (tylko w poradni leczenia gruźlicy),
 • osoby uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych (tylko w poradniach leczenia uzależnień).
Skierowania nie są też wymagane w sytuacjach nagłych, wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji.
Skierowanie lekarskie ważne jest bezterminowo (do momentu ustania przyczyny wystawienia skierowania).

Przepisy szczegółowe dotyczące rehabilitacji medycznej.

 • W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować w wybranym gabinecie fizjoterapii (pracowni, zakładzie fizjoterapii) w terminie do 30 dni od daty wystawienia.

Jak zostać naszym pacjentem?

Sprawdź