Świadczenia
pielęgniarskie

W Ośrodku Zdrowia w Podegrodziu pracuje dziesięć pielęgniarek i jedna położna. Wykonują one usługi pielęgniarskie w ramach umów z NFZ oraz świadczenia komercyjne (zgodnie z cennikiem zawartym w zakładce Cennik).

Podstawowe usługi pielęgniarskie:

  • zabiegi pielęgniarskie – iniekcje dożylne i domięśniowe, wlewy, opatrunki, wymiana cewnika,
  • badania diagnostyczne - EKG, spirometria, densytometria, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru, analiza próbek moczu,
  • obsługa Punktu Szczepień – szczepienia obowiązkowe oraz komercyjne,
  • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,
  • świadczenia pielęgniarek w gabinecie pielęgniarek i w domu pacjenta – patrona że, uczestnictwo w bilansach zdrowia, badania przesiewowe, edukacja i wspierania pacjenta,
  • świadczenia pielęgniarek szkolnych – badania przesiewowe, bilanse, profilaktyka fluorkowa, działania edukacyjne,
  • profilaktyka prozdrowotna
  • świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej (komercyjnie).

Jak zostać naszym pacjentem?

Sprawdź