Zapytanie ofertowe nr RPMP.12.1.3/1/2018

Kompleksowa informatyzacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Podegrodziu polegająca na dostawie i wdrożeniu specjalistycznego oprogramowania przychodni, dostawie sprzętu komputerowego i budowie sieci logicznej w ramach projektu pn. Doposażenie NZOZ PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY SP Z O O z siedzibą w Brzeznej w nowoczesny sprzęt medyczny oraz informatyzacja przychodni w Podegrodziu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia Poddziałanie 12.1.3Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr.

Termin składania ofert: 17.10.2018 r.
Szczegóły w załącznikach.