Punkt
Pobrań Materiału do Analiz

Punkt Pobrań Materiału do Analiz w Ośrodku Zdrowia w Podegrodziu czynny jest we wtorki i piątki w godzinach od 7.00 do 8.00 a Ośrodku Zdrowia w Brzeznej czynny jest we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 9.00. Pobrane próbki odbiera i analizuje Laboratorium Diagnostyczne „Diagnostyka”. Pacjent może pobrać skorzystać z usługi pobrania również w nowosądeckiej siedzibie „Diagnostyki” przy ulicy Śniadeckich 10(codziennie). Badania analityczne wykonywane są na zlecenia naszych lekarzy(nieodpłatnie) oraz komercyjnie.

Pacjentów wymagających badań specjalistycznych, których nie wykonujemy w Ośrodku Zdrowia w Podegrodziu kierujemy do współpracujących z nami instytucji medycznych: Centrum Medyczne Batorego, Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu – badania rentgenowskie, Gabinet Neurologiczny G. Pawłowska – badania EEG,Centrum Medyczne Biegonice – badania EMG.

LISTA PODSTAWOWYCH BADAŃ ANALITYCZNYCH:

 • Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • Morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
 • Retikulocyty
 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • Poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)
 • Spirometria
 • Albumina
 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Amylaza
 • Antygen HBs-AgHBs
 • Białko całkowite
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Bilirubina całkowita
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol-HDL
 • Cholesterol-LDL
 • Czynnik reumatoidalny (RF)
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
 • Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • FT3
 • FT4
 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)
 • Glukoza
 • Hormon tyreotropowy (TSH)
 • Kinaza kreatynowa (CK)
 • Kreatynina
 • Kwas moczowy
 • Miano antystreptolizyn O (ASO)
 • Mocznik
 • Potas
 • Proteinogram
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza
 • Sód
 • Stężenie transferyny
 • Test obciążenia glukozą
 • Triglicerydy (TG)
 • VDRL
 • Wapń zjonizowany
 • Żelazo
 • Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 • Ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
 • Ilościowe oznaczanie białka
 • Ilościowe oznaczanie glukozy
 • Ilościowe oznaczanie wapnia
 • Ilościowe oznaczanie amylazy
 • Badanie ogólne
 • Pasożyty
 • Krew utajona - metodą immunochemiczną
 • Wskaźnik protrombinowy (INR)
 • Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • Fibrynogen
 • Posiew moczu z antybiogramem
 • Posiew wymazu z gardła z antybiogramem
 • Posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella
 • Białko C-reaktywne (CRP)
Oprócz wymienionych wyżej badań podstawowych możliwe jest wykonanie kilkaset innych badań laboratoryjnych – pełna lista na stronach Diagnostyki (tutaj)

Jak zostać naszym pacjentem?

Sprawdź