Jak zostać naszym pacjentem?

Sprawdź

Kalendarz
Szczepień Dzieci

Program Szczepień Ochronnych dzieci na rok 2018.

Sprawdź

Badania
Profilaktyczne

Kalendarz badań profilaktycznych dziecka i dorosłego.

Sprawdź

Opieka
całodowbowa

Informacja na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Sprawdź