Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

(od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta)
dla naszych pacjentów pełniona jest w
Ośrodku Zdrowia w Rytrze-Centrum 541
tel. (18) 542 41 44 (opieka lekarska i pielęgniarska)

Pacjentów jednak nie obowiązuje rejonizacja – może wybrać dowolną placówkę w województwie
Uwaga! Jeżeli stan zdrowia uniemożliwia pacjentowi dotarcie do przychodni i potrzebna jest wizyta domowa - pacjent powinien poprosić o nią w placówce zabezpieczającej dla jego terenu (Rytro)

Najbliższy inny punkt opieki nocnej, sobotniej, niedzielnej i świątecznej
Szpital Specjalistyczny im. J. śniadeckiego w Nowym Sączu,: ul. Młyńska 5
tel. (18) 442 56 05, 795 531 807

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela). Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
  • Telefon dla pacjenta MOW NFZ: tel. 12 194 88, 12 29 88 386
  • Delegatura w Nowym Targu: 18 26 49 582
  • Delegatura w Tarnowie: 14 69 63 161
  • Delegatura w Nowym Sączu: 18 44 22 739


Źródło: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Jak zostać naszym pacjentem?

Sprawdź